TERITORIJŲ PLANAVIMO MOKSLO INSTITUTAS


 

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas įkurtas 1991 m.  TPMI direktore  prof. dr. M. Burinskienė. Aukščiausias instituto valdymo organas – Taryba.

TPMI darbuotojai dalyvauja ES šalių organizuojamose konferencijose, dalyvauja kaip ekspertai moksliniuose darbuose. Institutas yra tarptautinės organizacijos ESPON (European Spatial Perspectives Observation Network) koordinatorius Lietuvoje.

 

Teritorijų planavimo mokslo institutas turi įdiegtą:

 

Šios skilties informaciją administruoja: Andrius Barauskas