TERITORIJŲ PLANAVIMO MOKSLO INSTITUTAS

 

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas įkurtas 1991 m.  TPMI direktore  prof. dr. M. Burinskienė. Aukščiausias instituto valdymo organas – Taryba.

TPMI darbuotojai dalyvauja ES šalių organizuojamose konferencijose, dalyvauja kaip ekspertai moksliniuose darbuose. Institutas yra tarptautinės organizacijos ESPON (European Spatial Perspectives Observation Network) koordinatorius Lietuvoje.

 

Teritorijų planavimo mokslo institutas turi įdiegtą integruotą kokybės vadybos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą (IVS), atitinkančią ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008 standartų reikalavimus.

Šios skilties informaciją administruoja: Andrius Barauskas